Behandeling

Wij bieden behandelingen binnen de Gespecialiseerde GGZ en de Generalistische Basis GGZ aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot ongeveer 25 jaar. Onze behandelingen hebben een integratief karakter. Dit betekent dat wij vanuit verschillende referentiekaders werken. De behandeling wordt afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd en problematiek van de cliënt. Deze kan bestaan uit:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Inzichtgevende therapie/schematherapie
 • Mediatietherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Systeemtherapie
 • EMDR
 • Psycho-educatie
 • Medicatie
 • E-health

Wat behandelen wij?

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Psychotrauma en traumagerelateerde klachten
 • AD(H)D
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Dwangklachten

 • Rouwverwerking
 • Pestervaringen
 • Faalangst
 • Gezinsproblemen
 • Eetproblemen/eetstoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Onverklaarde lichamelijke klachten
 • Somatoforme stoornissen


Wat behandelen wij niet?

 • Acute suïcidaliteit
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Ernstige zelfbeschadiging (automutilatie)
 • Verslaving aan middelen
 • Relatieproblematiek
 • Ernstige eetproblematiek
 • Ernstige emotieregulatieproblemen

Voor de medicamenteuze behandelingen kunt u terecht bij Margreet de Vries-Schot, psychiater binnen onze praktijk. Daarnaast werken wij samen met diverse huisartsen en de kinderartsen van zowel het Meander Medisch Centrum te Amersfoort als Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

Zie www.psychotherapie.nl voor meer informatie over psychotherapeutische behandelingen.