Intelligentie-onderzoek

Waarom intelligentieonderzoek?
Wanneer er vragen zijn over je eigen cognitieve vermogens of die van uw kind, bieden wij de mogelijkheid deze in kaart te brengen middels een intelligentieonderzoek (vanaf 6 jaar). De afname van een intelligentietest (WISC-V/WAIS-IV) kan zinvol zijn wanneer u bijvoorbeeld:

  • benieuwd bent naar het intelligentieniveau van u zelf of uw kind en dit wilt objectiveren
  • wil weten welke leerprestaties u mag verwachten
  • het idee heeft dat uw kind op school wordt over- of ondervraagd
  • wil weten waarom sommige dingen op school wel goed gaan en andere niet. Ofwel: wat zijn de sterke en minder sterke kanten
  • vermoedens heeft van hoogbegaafdheid
  • wil weten hoe het kan het dat de CITO-toets een andere uitslag heeft dan u had verwacht

Wat is intelligentie?
Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van ‘intelligentie’. Het zegt iets over hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en problemen kunt analyseren om ze vervolgens op te lossen. Intelligentie zegt iets over hoe goed je doelgericht kunt handelen en of je goed bent in logisch nadenken en redeneren. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen en met allerlei verschillende situaties in onze omgeving kunnen omgaan. Intelligentie is een belangrijke voorspeller van schoolprestaties.

Wat is een intelligentieonderzoek?
Een intelligentietest bestaat uit diverse vragen en opdrachten, welke meer zicht geven op de verschillende aspecten van het functioneren zoals aangeleerde kennis, inzicht en probleemoplossingsvaardigheden. Het geeft een beeld van iemands sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden iemand meer moeite heeft. Wij maken hiervoor gebruik van de meest gebruikte intelligentietests in Nederland, namelijk de WISC-III-NL en de WAIS-IV-NL. De WISC-III-NL is geschikt voor afname bij kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar, de WAIS-IV-NL is geschikt voor adolescenten en volwassenen van 16 t/m 84 jaar. De totale afname van de test duurt ongeveer 2½ uur.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit een intakegesprek, de testafname, een adviesgesprek en een onderzoeksverslag met daarin een uitgebreide analyse van de cognitieve vaardigheden en handelingsgerichte adviezen (o.a. voor thuis en op school).

U kunt zichzelf of uw kind hiervoor direct aanmelden en heeft geen verwijzing nodig.

Kosten
De totale kosten voor een intelligentieonderzoek bedragen 600 euro (incl. BTW) en komen in de regel niet in aanmerking voor vergoeding door de gemeente of de zorgverzekeraar.

Voor meer informatie of het inplannen van een onderzoek kunt u contact met ons opnemen.