Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)

1 juli 2016

iptSinds kort bieden wij binnen de Maatschap Psychotherapie Barneveld ook IPT oftewel Interpersoonlijke Psychotherapie. IPT is een kortdurende gesprekstherapie (12-20 sessies) specifiek ontworpen voor de ambulante behandeling van depressieve patiënten. Het is ontwikkeld door Gerald Klerman en Myrna Weissman en gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties met anderen een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

Daarnaast worden inmiddels verschillende andere psychische stoornissen ook met IPT behandeld en is IPT opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van depressie en eetstoornissen. Onderzoek naar de toepassing van een groot aantal andere stoornissen is gaande.

 

Voor meer informatie zie www.iptnederland.nl