EMDR

4 januari 2016

EMDR1

Sinds enige tijd bieden wij EMDR voor zowel kinderen, jongeren als jongvolwassenen. EMDR oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Voordeel van EMDR is de beperkte belasting en de snelheid waarmee resulataat kan worden bereikt. Bij een eenmalige traumatische ervaring zijn er gemiddeld slechts 1 tot 3 sessies nodig.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.emdr.nlĀ hier zijn eveneens duidelijke filmpjes te vinden waarop te zien is hoe EMDR werkt en hoe een sessie verloopt.