SOH binnen de Gemeente Barneveld

1 oktober 2016

4-er

 

 

 

 

 

Pilot Specialistische Ondersteuning Huisarts Kinder- en Jeugdpsychiatrie van start

Vanaf oktober 2016 starten vier huisartsenpraktijken in Barneveld, Maatschap Psychotherapie Barneveld en de gemeente samen in een pilot Specialistische Ondersteuning Huisarts Kinder- en Jeugdpsychiatrie (SOH-KJP). Psychotherapeuten Leonieke Brand en Barbara Verwer werken nauw samen met deelnemende huisartsenpraktijken de Burgt, Smidsplein, Wilbrink-Beugelsdijk en het Juk om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren met mogelijke psychologische of psychiatrische problematiek zo snel mogelijk de juiste hulp ontvangen.

Het is niet gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en daarna adequaat te behandelen of zo nodig gericht te verwijzen. De gemeente Barneveld heeft een pilot opgezet om screening van de hulpvraag en toeleiding naar hulp door huisartsen te ondersteunen. Dat gebeurt in de vorm van consultatie en inzet van specialistische ondersteuning in de huisartsenpraktijk. Belangrijke doelen van de pilot zijn het verbeteren van de indicatiestellingen van de verwijzingen, het ondersteunen van de poortwachtersrol van de huisarts en het intensiveren van de samenwerking tussen huisartsen, gemeente en voorliggende voorzieningen binnen de jeugd geestelijk gezondheidszorg.

Leonieke Brand en Barbara Verwer van Maatschap Psychotherapie Barneveld zijn van oktober 2016 tot juli 2017 werkzaam bij de vier huisartsenpraktijken in Barneveld als SOH-KJP’er (SOH-KJP staat voor Specialistische Ondersteuning Huisarts Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deelnemende huisartspraktijken zijn De Burgt, Smidsplein, het Juk en Wilbrink-Beugelsdijk. Concreet houdt de pilot in dat de SOH-KJP’er een dag(deel) per huisartsenpraktijk aanwezig is en de huisarts ondersteunt bij de screening en triage.

Voor patiënten van deelnemende huisartsenpraktijken betekent dit dat de huisarts kinderen en jongeren kan doorverwijzen naar een gesprek met een SOH-KJP’er die daarna in overleg met de huisarts vervolgafspraken maakt. Wat die vervolgafspraken zijn is afhankelijk van de vraag en screening van de SOH-KJP. Dat kunnen een aantal gesprekken met de SOH-KJP zijn of een verwijzing naar een andere jeugdhulpaanbieder. Ook kun je gewezen worden op de mogelijkheden die er zijn binnen het vrij toegankelijke aanbod in Barneveld, bijvoorbeeld van het CJG. De SOH-KJP’er is academisch opgeleid, heeft relevante ervaring, bezit expertkennis in de kinder- en jeugdpsychiatrie en is daarnaast goed op de hoogte van de mogelijkheden in de gemeente Barneveld. Daarmee kan ze gericht advies geven zodat er passende hulp komt bij de hulpvraag.

Aan het einde van deze periode evalueren alle partijen gezamenlijk de opzet en wordt er besloten over voortzetting en eventuele uitbreiding.

Donderdag 13 oktober kwam wethouder Van Daalen langs bij huisartsenpraktijk Smidsplein om de start van deze pilot te markeren en de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen. Hij ondersteunt en onderschrijft de doelstellingen van de pilot van harte.

dsc06957dsc06961