Met succes gevisiteerd door de LVVP

24 mei 2017

Ieder lid van de LVVP wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. Gedurende het visitatietraject vinden gesprekken plaats met als leidraad de kwaliteitscriteria over het professionele handelen en de praktijkvoering. Wij hebben dit traject onlangs met goed gevolg doorlopen en het certificaat van de visitatie ontvangen.