Vergoeding

Tot 18 jaar: De jeugdzorg tot 18 jaar valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit geldt ook voor de zorg die wij bieden. Zodoende wordt de behandeling gedeclareerd bij de gemeenten. Wij hebben een contract met alle gemeenten in regio FoodValley, namelijk Barneveld, Ede, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Nijkerk en Scherpenzeel. Voor een volledig overzicht van alle woonplaatsen binnen de regio FoodValley klik hier.

(Jong)volwassenen vanaf 18 jaar: De behandeling van (jong)volwassenen vanaf 18 jaar is opgenomen in het basispakket van de ziektenkostenverzekering. Uw behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. MP Barneveld heeft met alle zorgverzekeraars een contract (inclusief de selectief polissen). Helaas hebben we bij CZ ons omzetplafond voor 2023 bereikt. Als je bij CZ verzekerd bent, kunnen we overleggen over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met ons. Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt het wettelijk vastgestelde eigen risico. Op 01-01-2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Zie www.lvvp.info.nl  voor meer informatie over vergoedingsregelingen en het zorgprestatiemodel.

Annulering en no-shows:
MPB hanteert m.i.v. 1 oktober 2023 een aangepast no-showbeleid als een afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd. De kosten voor een no-show worden niet vergoed door de verzekeraar en de gemeente. De no-show tarieven zijn als volgt: voor een behandelconsult € 90 en een diagnostiekconsult € 135. Reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat waardevolle zorguren aan de cliënten worden besteed. Onze medewerkers zijn voor een afspraak namelijk al bezig geweest met de voorbereidingen en zijn door een niet tijdige afmelding niet meer in staat om een vervangende afspraak in te plannen. Het is voor MPB niet haalbaar om dit financiële risico te dragen.