Intake & Diagnostiek

Intake en diagnostiek

Na aanmelding zal u zo snel mogelijk uitgenodigd worden voor een intakegesprek waarna we in samenspraak het vervolgtraject van diagnostiek en behandeling zullen bepalen. Ouders worden zo veel mogelijk bij dit traject betrokken. Dit is overigens wel afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van de aangemelde cliënt.

Diagnostiek is van groot belang bij het achterhalen van de problematiek. De inhoud van het diagnostisch onderzoek wordt bepaald door de hulpvraag, de aard van de klachten en de leeftijd van de aangemelde cliënt. Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, ontwikkelingspsychologisch onderzoek, (spel)observaties en gezinsonderzoek. Daarnaast zal middels een vragenlijst informatie opgevraagd worden bij school. Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van ouders en/of de jongere.


Adviesgesprek en behandeladvies

Na het afronden van de intake- en diagnostiekfase volgt een adviesgesprek waarin de onderzoeksbevindingen met u worden doorgenomen. We bespreken de conclusies, eventuele diagnose(s) en het behandeladvies. Indien geïndiceerd kan aansluitend direct worden gestart met de behandeling. Klik hier voor meer informatie over ons behandelaanbod.


Terugkoppeling verwijzing

Wanneer het adviesgesprek heeft plaatsgevonden wordt de verwijzer (huisarts, gemeente, kinderarts etc.), in overleg met de betrokkenen, schriftelijk op de hoogte gebracht. Tevens wordt de verwijzer na evaluaties en bij afsluiting van de behandeling schriftelijk ingelicht over de voortgang en de behaalde resultaten van de behandeling.


Voor kwaliteit, privacy en klachten(regeling) en AVG klik hier.