Wachtlijst

De wachttijd voor een eerste gesprek voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bedraagt 8-10 weken. Eventuele behandeling kan na afronding van de diagnostiekfase direct worden opgestart. Op dit moment hebben wij een aanmeldingenstop voor jongeren vanaf 18 jaar (update 30-08-22). 

Vanaf 18 jaar: U kunt altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunt u zich wenden tot uw verwijzer indien de wachttijd te lang is of indien wij op dat moment geen nieuwe aanmeldingen aannemen.